5-PATH® hypnoterapi

Hvad er 5-PATH® hypnoterapi?

Hypnoterapi er brugen af hypnotiske teknikker med det formål at bevæge klienten mod helhed og sundhed, altså, at du når dit mål.

5-PATH® hypnoterati er en avanceret form for hypnoterapi, der gør hypnoterapeuten i stand til nøjagtigt at vide, hvor arbejdet med dig begynder, og hvor det ender. Terapeuten ved nøjagtigt, hvad der skal gøres på de forskellige trin, og sikre sig at alt er nået, før næste trin tages. Dette gør denne form for hypnoterapi yderst effektiv. Under hypnosen arbejdes deri med det underbevidste sind, og man undgår derved det bevidste sinds rutiner, forbehold og skepsis mod forandring.

Under hypnoterapien fungerer hypnoterapeuten som kyndig vejleder, men det er dig selv, der udfører arbejdet, og gennemfører de nødvendige ændringer. Når du har gennemgået disse ændringer, har du lært noget nyt om dig selv, og vil begynde at mærke en positiv ændring der støt og roligt gør sig gældende i dit liv…

 

Tilbage