Den kognitive model

Målet er at ændre tanker, følelser og adfærd

Inden for den kognitive terapi, arbejder man med at ændre tanker, følelser og adfærd med henblik på at øge sin trivsel, løse problemer og fungere bedst muligt i hverdagen.
I den kognitive terapi, tager man udgangspunkt i tænkningen, da det kun er tankerne og adfærden, som er direkte under viljens kontrol. (Irene Oestrich, Cand.psyk. aut., ph.d )

Når man arbejder med den kognitive teapi, arbejder på  bevistgørelse af, at tanker kun er tanker og ikke en sandhed, og ved at ændre ens tanker omkring en begivenhed fra at tænke negativt til at tænke positivt, så ændre man samtidig sine følelser og kropslige fornemmelser. Ligeledes arbejder man med adfærdseksperimenter, hvor man øver sig i det, der er svært for en, for derigennem at opleve succes.

Peter Levine

Peter Levine, der har forsket i stress og traumer i 25 år dels som konsulent for NASA, dels på hospitaler og smerteklinikker, skriver i sin bog ”Væk tigeren”: Kroppen reagere tilsvarende dybt ved traumer. Den spændes i kampberedskab, strammes op i frygt og fryser fast og kolapser i hjælpeløs rædsel. Når den beskyttende reaktion i bevidstheden mod det overvældende derefter bliver normal, skulle kroppen efterfølgende også normaliseres. Hvis denne genoprettelsesproces forstyrres, fikseres virkningen af traumet og personen traumatiseres. De uafsluttede reaktioner, der nu ligger nedfrosset i nervesystemet, er som tidsindstillede bomber.

Ifølge Peter Levine, er det meget vigtigt, at man lærer at mærke sig selv og sætte fokus på, hvilke følelser man har, samt hvilke fornemmelser man har i kroppen, uden at flygte fra med med ved at acceptere dem og blive i dem, til de forsvinder af sig selv.

Ifølge Roger Callahan ph.d.-grad i klinisk psykologi, skyldes alle negative følelser en afbrydelse i kroppens energisystem.

Psykologisk akupunktur

Når man behandler med  EFT, kan man sige, at man arbejder med en form for psykologisk akupunktur – bortset fra at vi ikke bruger nåle, men i stedet ”tapper”, på forskellige meridianpunkter, mens vi fokucere på vores følelser og de fornemmelser, vi har i kroppen. Hvis vi ikke kan komme i kontakt med disse, benytter vi bekræftelser, altså en form for samtaleterapi, mens vi ”tapper” på meridianerne.

På den måde bliver energisystemet afbalanceret, og som regel er forstyrrelsen fjernet. Erindringen består, men den følelsesmæssige spænding er væk, hvilket oftest resulterer i en  positive forandringer i tænkemåde. Teknikken er let at lære og ideel til selvhjælp.

Hvor Coaching og Kognitiv terapi tager udgangspunkt i tanker og adfærd og Levine hovedsagligt tager udgangspunkt i følelser, så tager EFT og Hypnoterapi udgangspunkt i både tanker, følelser og krop.

Sammenligner jeg de tre forskellige indgangsvinkler til behandling af psykiske problemer, ser jeg en meget stor sammenhæng, hvilket jeg også tager udgangspunkt i, i mit arbejde.

EFT, Hypnoterapi og Healing er en simplel metoder for hurtig behandling af de fleste psykologiske problemer herunder fobier, traumer, angsttilstande, afhængighed, depressioner, stress og sorg.

 

 

"Den kognitive model"